استانداردها

وجود آزمایشگاههای مجهز و بکارگیری نیروهای متخصص و متبحر یکی از مهم ترین دلایل تولید محصولات باکیفیت در صنعت چرم و همچنین شرکت چرم ایران است ضمن اینکه همین عوامل توانسته زمینه مساعدی رابرای ارائه محصولات نوآورانه در صنعت چرم و کسب انواع استانداردهای مربوطه فراهم کند.

محصولات شرکت چرم ایران دارای استانداردهای ISO9001 و ISO TS/16949، و رعایت کلیه استانداردها و الزامات شرکتهای ساپکو، اپکو و رنو می باشد.