چرم خودرویی


چرم روکش داشبورد
روکش چرم داشبورد در رنگ های بژ مانترال، بژ تیره، طوسی روشن، قهوه ای، مشکی توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. روکش چرم داشبورد در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.


چرم روکش داشبورد - طوسی روشن

طوسی روشن پژو 206
کد فنی: FP 1031
چرم کفی
چرم کفی در رنگ های طوسی روشن، طوسی تیره، مشکی، بژ تیره، بژ روشن توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم کفی در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم کفی - طوسی روشن

طوسی روشن 2.7mm
کد فنی: FA 1019

چرم کفی - طوسی تیره

طوسی تیره 2.7mm
کد فنی: FA 1020

چرم کفی - مشکی

مشکی 2.7mm
کد فنی: FA 1021

چرم کفی - بژ تیره

بژ تیره 3.3mm
کد فنی: FA 1003
چرم سقفی اتوبوس
چرم سقفی اتوبوس در رنگ های زرد،سبز تیره، سبز روشن، آبی تیره، آبی روشن توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم سقفی اتوبوس در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

سقفی اتوبوسی - سبز تیره

سبز تیره 2 , 3
کد فنی: FP 1093
چرم روکش صندلی
چرم روکش صندلی در رنگ مشکی، طوسی تیره توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم روکش صندلی در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم روکش صندلی - طوسی

طوسی سمند استاندارد
کد فنی: FP 1122

چرم روکش صندلی - بژ روشن

بژ روشن سمند
کد فنی: FP 1206

چرم روکش صندلی

روکش صندلی پژو 206
کد فنی: FP 1148

چرم روکش صندلی - پیکان

پیکان S34
کد فنی: FP 1072
چرم آفتابگیر
چرم آفتابگیر در رنگ های طوسی روشن، بز توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم آفتابگیر در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم گردگیر
چرم گردگیر در رنگ های مانترال، بز تیره، مشکی توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم گردگیر در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم درزگیر
چرم درزگیر در رنگ مشکی و سفید توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم درزگیر در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم رودری
چرم رودری در رنگ های بز تیره،بژ روشن، طوسی روشن، قهوه ای تیره توسط شرکت چرم ایران تولید می شود. چرم رودری در خودرو و اتوبوسها و وسایط نقلیه قابل مصرف است. این محصول با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای روز دنیا تولید می شود.

چرم رودری- بژ

بالادری سمند بژ ماتنترال
کد فنی: FP 1013

چرم رودری- بژ تیره

بالادری سمند بژ تیره
کد فنی: FP 1004

چرم رودری- بژ

آپشن سمند بژ روشن
کد فنی: FP 1201

چرم رودری- مشکی

بیاله مشکی پژو 405
کد فنی: FM 1014

چرم رودری- بژ روشن

بیاله بژ روشن اینتروت پژو 405
کد فنی: FH 1008

چرم رودری- مشکی

مدالیون مشکی پژو 206
کد فنی: FP 1230

چرم رودری- طوسی روشن

مدالیون طوسی روشن پژو 206
کد فنی: FP 1022

چرم رودری- پیکان وانت

پیکان وانت T22
کد فنی: FP 1098

چرم رودری- پیکان

بیاله T23 پیکان
کد فنی: FP 1027

چرم رودری- پیکان

اسفنج M2 پیکان
کد فنی: AM200

چرم رودری- طوسی، پراید

طوسی 1.4 پراید
کد فنی: FP 1101

چرم رودری- نیسان

بیاله طوسی روشن نیسان
کد فنی: FP 1233

چرم رودری- طوسی، پراید

طوسی 1.6 پراید
کد فنی: FM 1102