مدیریت

رئیس محترم هیئت مدیره: آقای علیرضا ملک پور
تحصیلات: مهندسی مکانیک
ایمیل: manager@charmiran.com
info@charmiran.com
تلفن: 3332910 - 0612

مدیرعامل: خانم آناهیتا ملک پور
تحصیلات: مهندسی مکانیك
ايميل: commercial@charmiran.com
تلفن:
88717130,1 - 021-
تلفن همراه:09123162578

مديرQA:خانم مانلي ملك پور
تحصيلات:مهندسي كامپيوتر
ايميل:QA@charmiran.com
تلفن:06123332921