روکش چرمی صندلی هواپیما

تنها تولیدکننده و دارنده گواهینامه های مربوط به تولید انواع چرم های ویژه روکش صندلی کابین خلبان و صندلی مسافران (Caspian, Aseman, Kish Air, Mahan, Varesh…)

کفپوش هواپیما

تولید کفپوش با کاربری در قسمت های ورودی و سالن مسافران هواپیما